Recuperatie betaalde registratierechten bij aankoop nieuwe woning: uitdoofscenario

Een natuurlijke persoon die een woning koopt en er zijn hoofdverblijfplaats vestigt, kan thans de daarop betaalde registratierechten (het zgn. verkooprecht) onder bepaalde voorwaarden en tot een bepaalde hoogte (maxiumum van € 13.000) in mindering brengen van het verkooprecht dat betaald wordt op een volgende woning.

Recuperatie betaalde registratierechten bij aankoop nieuwe woning: uitdoofscenario

Een natuurlijke persoon die een woning koopt en er zijn hoofdverblijfplaats vestigt, kan thans de daarop betaalde registratierechten (het zgn. verkooprecht) onder bepaalde voorwaarden en tot een bepaalde hoogte (maxiumum van € 13.000) in mindering brengen van het verkooprecht dat betaald wordt op een volgende woning. Beide woningen dienen in Vlaanderen gelegen te zijn. In het kader van de vooropgestelde wijzigingen aan het verkooprecht vanaf 01.01.2022 zou die meeneembaarheid uitdoven om volledig te gaan verdwijnen vanaf 01.01.2024.

Meer bepaald zou de authentieke akte van de aankoop van de vorige woning moeten verleden zijn vóór 01.01.2022. Voor authentieke aankoopakten verleden vanaf 01.01.2022 zouden m.a.w. geen meeneembare rechten meer kunnen opgebouwd worden. Voor authentieke akten van de nieuwe aangekochte woning verleden vanaf 01.01.2024 zou het stelsel van de meeneembaarheid niet meer mogelijk zijn. De authentieke aankoopakte voor de nieuwe woning moet m.a.w. uiterlijk vóór 31.12.2023 gebeurd zijn.