Phishing mails en smsen in omloop in verband met corona-compensatiepremie

Sinds juni 2020 zijn er emails in omloop die een bericht vanuit de zgn. eBox nabootsen en melding maken dat een belastingplichtige in aanmerking komt voor een corona-compensatiepremie.

Phishing mails en smsen in omloop in verband met corona-compensatiepremie

Sinds juni 2020 zijn er emails in omloop die een bericht vanuit de zgn. eBox nabootsen en melding maken dat een belastingplichtige in aanmerking komt voor een coronacompensatiepremie. In het mailbericht wordt gevraagd om alle identiteits- en bankgegevens in te vullen. De FOD Financiën waarschuwt er op haar website voor dat het hierbij gaat om zgn. phishingmails die louter tot doel hebben gegevens van een belastingplichtige te misbruiken. My eBox zal immers nooit om bankgegevens vragen.

Recentelijjk duiken er ook smsen op waarin eenzelfde boodschap voorkomt en waarin wordt vermeld dat ‘uit onze gegevens blijkt dat u recht hebt op een compensatiepremie’. In de sms komt een link voor waarin gevraagd wordt om alle identititeits- en bankgegevens in te vullen. Ook hier de waarschuwing om gegevens niet mede te delen via de link.