Corona-update: vervroegde verliesaftrek goedgekeurd

Veel ondernemingen worden door de coronacrisis geconfronteerd met liquiditeitsproblemen. Om daaraan tegemoet te komen is er een wetsontwerp goedgekeurd waarbij ondernemingen hun liquiditeitspositie kunnen versterken door een vervroegde verliesaftrek (‘carry back’).

Corona-update: vervroegde verliesaftrek goedgekeurd

Veel ondernemingen worden door de coronacrisis geconfronteerd met liquiditeitsproblemen. Om daaraan tegemoet te komen is er een wetsontwerp goedgekeurd waarbij ondernemingen hun liquiditeitspositie kunnen versterken door een vervroegde verliesaftrek (‘carry back’). Concreet zullen zelfstandigen en vennootschappen hun verwachte verliezen van 2020 vervroegd fiscaal in mindering kunnen brengen van hun winsten.

Vennootschappen zullen gebruik kunnen maken van de vervroegde verliesaftrek in het aanslagjaar 2019, 2020 of 2021, dat verband houdt met een boekjaar dat afgesloten werd tussen 13 maart 2019 tot 31 december 2020, voor verliezen die worden geleden in het volgende belastbare tijdperk. Concreet zal dit gebeuren door het verwachte verlies via de aangifte vennootschapsbelasting in mindering te brengen van de belastbare reserves, via de aanleg van een vrijgestelde reserve. Dit gunstregime is echter niet van toepassing op vennootschappen die in de periode van 12 maart 2020 tot en met de datum van indiening van de aangifte voor aanslagjar 2021 zijn overgegaan tot een verkrijging van eigen aandelen, een toekenning of uitkering van dividenden, een kapitaalvermindering, of enige vermindering of uitkering van het eigen vermogen.

Zelfstandigen en vrije beroepers zullen het verlies dat men in 2020 verwacht kunnen verrekenen met de winsten of baten van inkomstenjaar 2019. De vrijstelling zal gevraagd moeten worden via een bijzonder aanvraagformulier, aangezien het model van de aangifte personenbelasting voor aanslagjaar 2020 reeds is vastgesteld.